Egzoz Testi

Bize Hemen Ulaşın Tel: +90 224 341 36 65

Egzoz Testi

Egzoz emisyon ölçümü yaptırılmaması durumunda uygulanacak 2015 yılı trafik cezası:

Egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri 2018 yılı trafik cezası olarak 1.054 TL yerine 1.206 TL ceza ödeyecek.

Ayrıca Çevre Mevzuatı kapsamında; Çevre Kanunu’nun 20. Maddesi (a) Fıkrası hükmü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliği (2015/1) gereğince Egzoz Gazı Emisyon Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği ile belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine 1.932 TL olarak belirlenmiştir.

Muayenesiz araç kullanma cezası:
Araç muayenesinin belirli periyodlarla yapılması zorunludur. Araçların muayene süresini geçirmek, süresi sonunda araç muayenesini yaptırmamak durumunda uygulanacak 2018 yılı trafik cezası 108,00  TL iken erken ödenmesi durumunda 81,00 TL olarak uygulanacaktır.